Felhasználói szabályzat

Hirdes.hu honlap felhasználási feltételei és hirdetési szabályzata.
 

A hirdetés feladása előtt, kérjük olvassa el a Felhasználási feltételeket. A Felhasználási feltételek el nem olvasása nem mentesít annak betartása alól!

A hirdetés feladásához nem szükséges regisztráció.

 

1. A hirdes.hu nem vállal felelőséget:


- az oldalakon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért
- a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában
- a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért
- felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.
- hirdes.hu portál fenntartja a jogot a hirdetési szöveg stílusának megváltoztatására, a portál arculatának megfelelően.
- Adásvételi, bérbeadási hirdetésnél irányár, érdeklődési cím vagy telefonszám feltüntetése szükséges.

 

2. Hirdes.hu szolgáltatás használata

 

A Hirdes.hu weblapon bizonyos szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül is elérhetőek. 
A honlap bizonyos szolgáltatásai ingyenesen, más prémium szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére, amelyre a Hirdes.hu annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mailcímre és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti.
A Felhasználó a Hirdes.hu által küldött linkre kattintva hagyhatja jóvá megrendelését, illetve fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát.

A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Társaság az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. A Társaság ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. 
A Hirdes.hu és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Társaság által történő visszaigazolásával jön létre. 
A nyilatkozatok akkor tekinthetők elfogadottnak, amikor az a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hozhat létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Társaság által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

 

3. Hirdes.hu szolgáltatás elutasítása

 

A Hirdes.hu jogosult a honlapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül
Eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Hirdes.hu honlapra feltöltött tartalom a jelen felhasználási szabályzatunkba ütközik. 

A Hirdes.hu honlapunkra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely:
- jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet
- bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg
- jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat vagy a közízlést sértő szövegezésű és vélhetően szexuális szolgáltatást reklámozó hirdetés feladása.
- jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít
- mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja
- megtévesztő információt tartalmaz
vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Hirdes.hu honlapra az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:
- közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyagok stb.) , kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket például: konyhakés.
- tilos rosszindulatú, rágalmazó és lejárató hirdetés feladása.
- fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása
- jogvédett termékek, aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok, károkozó elemeket tartalmazó szoftverek programok.
- online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, email címek, felhasználói fiókok adatai
- közösségi oldalak, torrent linkeket tartalmazó honlapok, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók
- diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan
- alkohol, alkoholtartalmú italok, dohánytermékek
- gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
- lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek
- hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
- emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet.
- értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
- erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
- kontaktlencse;
- társkeresési szolgáltatás
- jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások
- magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás
- meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek
- pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés

A fenti feltételek megszegése a hirdetés törlésével jár! Amennyiben a hirdető többszöri törlés ellenére is megszegi a felhasználási feltételeket, kitiltásra kerül a hirdes.hu honlapról.
A hirdetés tartalmáért a feladó felel, a hirdes.hu honlap üzemeltetői nem vonhatók felelősségre és felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó bármilyen jogsértésért.
A hirdes.hu honlap üzemeltetői a felhasználó által megadott e-mail címre csak a hirdetésel kapcsolatban küldenek emailt.

 

Ugrás az oldal tetejére